عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
سوئیت یک خوابه غزال - ۱ تهران - دماوند
نگین احمدی
ویلا داخل باغ کد 11
نمایش در نفشه
4.1 6 دیدگاه
5+6
ظرفیت میهمان
1
تخت یک نفره
2
تخت دو نفره

امکانات

ضبط و باند

قوانین

همراه داشتن کودکان و نوزاد تردد در خانه با کفش امکان استفاده از حیاط و باغ

توضیحات

خدماتی مانند ضدعفونی اقامتگاه و کیفی حاوی وسایل بهداشتی
هر شب 4,000,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند