عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
آپارتمان دوخواب دهکده ساحلی آذربایجان غربی - ارومیه
نگین احمدی
هتل آپارتمان کد 12
نمایش در نفشه
1.3 6 دیدگاه
2+1
ظرفیت میهمان
1
تخت یک نفره
5
تخت دو نفره

امکانات

قوانین

توضیحات

خدماتی مانند ضدعفونی اقامتگاه و کیفی حاوی وسایل بهداشتی
هر شب 200,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند