عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
ویلا پنج خوابه وکیلی خوزستان - اهواز
نگین احمدی
ویلا داخل باغ کد 16
نمایش در نفشه
1.5 6 دیدگاه
5+3
ظرفیت میهمان
5
تخت یک نفره
5
تخت دو نفره

امکانات

قوانین

توضیحات

ویلا دربست و در فاصله 3 کیلومتری از دریا جاده اصلی و مرکز خرید و در جایی دنج واقع است
هر شب 150,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند