عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
سوئیت یک خوابه غزال - ۱ تهران - آبعلی
نگین احمدی
ویلا ساحلی کد 21
نمایش در نفشه
4.1 6 دیدگاه
5+5
ظرفیت میهمان
5
تخت یک نفره
5
تخت دو نفره

امکانات

قوانین

توضیحات

تمام هدف ما ساختن تجربه‌ی بی‌نظیری از سفر برای شماست.
هر شب 5,000,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند