عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
ویلا پنج خوابه وکیلی تهران - دماوند
نگین احمدی
ویلا داخل باغ کد 22
نمایش در نفشه
4.6 6 دیدگاه
5+6
ظرفیت میهمان
1
تخت یک نفره
2
تخت دو نفره

امکانات

قوانین

توضیحات

خدماتی مانند ضدعفونی اقامتگاه و کیفی حاوی وسایل بهداشتی
هر شب 110,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند