عضویت / ورود میزبان شوید
011-55257524
آپارتمان یک خواب ترنج واحد ۵ مازندران - چالوس
نگین احمدی
کلبه جنگلی کد 4
نمایش در نفشه
0.6 6 دیدگاه
1+4
ظرفیت میهمان
4
تخت یک نفره
4
تخت دو نفره

امکانات

فوتبال دستی

قوانین

توضیحات

تمام هدف ما ساختن تجربه‌ی بی‌نظیری از سفر برای شماست.
هر شب 360,000 تومان

انتخاب تاریخ سفر

تعداد نفرات

کودکان بیشتر از 5 سال یک نفر حساب می شوند